7. Al A'raaf : 187

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba." Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Rabu, 28 Oktober 2009

NAMA – NAMA HARI KIAMAT

Di antara fenomena terpenting tentang hari akhir adalah, Al Qur’an sering menyebutnya dengan beberapa nama. ( Ibnu Katsir menyebut hari kiamat lebih dari 80 nama ). Masing-masing nama mempunyai keistimewaan, yaitu:

1. As Sa’ah ( Hari Kiamat ). Firman Allah:

“ Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya.” ( QS Al Mukmin: 59 )

2. Yaumul Ba’ats ( Hari Kebangkitan ). Firman Allah:

“ Sesungguhnya kamu telah berdiam ( dalam kubur ) menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit.” ( QS Ar Ruum: 56 )

3. Yaumud Din ( Hari Pembalasan ). Firman Allah:

“ Yang menguasai hari pembalasan.” ( QS Al Fatihah: 4 )

4. Yaumul Hasroh ( Hari Penyesalan ). Firman Allah:

“ Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan.” ( QS Maryam: 39 ).

5. Ad Daarul Akhirah ( Negeri Akhirat ). Firman Allah:

“ Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.” ( QS Al Ankabut: 64 ).

6. Yaumul Tanad ( Hari Panggil Memanggil ). Firman Allah:

“ Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil memanggil.” ( QS Al Mukmin: 32 )

7. Darul Qoror ( Negeri Yang Kekal ). Firman Allah:

“ Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” ( QS Al Mukmin: 39 )

8. Yaumul Fashl ( Hari Keputusan ). Firman Allah:

“ Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendutakannya.” ( QS Ash Shaffat: 21 )

9. Yaumul Jami’ ( Hari Berkumpul ). Firman Allah:

“ Serta memberi peringatan ( pula ) tentang hari berkumpul ( kiamat ) yang tidak ada keraguan padanya.” ( QS Asy Syuro: 7 )

10. Yaumul Hisab ( Hari Perhitungan ). Firman Allah:

“ Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab.” ( QS Shaad: 53 ).

11. Yaumul Wa’id ( Hari Ancaman ). Firman Allah:

“ Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.” ( QS Qaaf: 20 )

12. Yaumul Khuld ( Hari Kekekalan ). Firman Allah:

“ Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan.” ( QS Qaaf: 35 )

13. Yaumul Khuruj ( Hari Keluar dari Kubur ). Firman Allah:

“ ( Yaitu ) Pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar ( dari kubur ).” ( QS Qaaf: 42 )

14. Al Waqi’ah ( Peristiwa yang Dahsyat ). Firman Allah:

“ Apabila terjadi hari kiamat ( peristiwa yang dahsyat ). “ ( QS Al Waaqi’ah: 1 )

15. Al Haaqqoh ( Hari yang Pasti Terjadi ). Firman Allah:

“ Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?” ( QS Al Haaqqah: 1-3 )

16. Ath Thommatul Kubro ( Malapetaka Besar ). Firman Allah:

“ Maka apabila malapetaka yang sangat besar ( hari kiamat ) telah datang.” ( QS An Naazi’at: 34 )

17. Ash Shookhkhoh ( Suara yang Memekakkan ). Firman Allah:

“ Dan apabila datang suara yang memekakkan ( tiupan ) sangkakala yang kedua.” ( QS Abasa: 33 )

18. Al Azifah ( Kiamat ). Firman Allah:

“ Telah dekat terjadinya hari Kiamat.” ( QS An Najm: 57 )

19. Al Qari’ah. Firman Allah:

“ Hari Kiamat, apakah hari kiamat itu?” ( QS Al Qaari’ah: 1-3 )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

What Does This Blog Talk? Blog ini Bicara Tentang...

Blog ini dengan bangga akan memberikan informasi dan berbagi cerita tentang Tanda - tanda hari Kiamat, sebagaimana yang telah terkabarkan di dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah saw. Semoga bermanfaat.

Lorem Ipsum

  © Blogger templates Romantico by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP